Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Skupščina Podružnice Ljubljana

V četrtek, 3. 2. 2011 je bila v podružnici Ljubljana izpeljana redna letna skupščina na kateri so bili člani podružnice seznanjeni s poročilom o delu in finančnem poročilu za leto 2010. Posebnosti ni bilo, prisotni so bili z delom in predstavitvijo poročil za preteklo leto zadovoljni in niso imeli pripomb. Enakega mnenja je bil nadzorni odbor, ki je v januarju 2011 pregledal celotno dokumentacijo poslovanja in v poročilu podal pozitivno mnenje. V nadaljevanju skupščine je bil sprejet vsebinski in finančni plan dela za leto 2011. Prisotni so ga soglasno sprejeli in si želijo podobnih aktivnostih kot so jih bili deležni do sedaj. Izvolili smo predlagane kandidate za delegate na skupščini Slovenskega društva za celiakijo in Andrejo Sovdat za članico predsedstva podružnice. Skupščina je bila obveščena, da se mandat sedanjemu predsedstvu podružnice Ljubljana v prihodnjem letu izteka, prisotni pa pozvani, da začnemo pravočasno razmišljati in iskati primerne kandidate, ki bi aktivno prevzeli določene funkcije v vodstvu v naslednjem štiriletnem mandatu.

Srečanje smo zaključili z druženjem in pogostitvijo prisotnih z brezglutenskimi kanapeji in osvežilnimi napitki, ob tem pa smo poklepetali o društvenih zadevah.

Na tem mestu naj velja še enkrat poziv vsem članom podružnice, da razmislite o vašem prihodnjem aktivnem sodelovanju in pri oblikovanju dela v podružnici Ljubljana. Do naslednje skupščine je še dovolj časa, da vas spoznamo z delom in nalogami v predsedstvu ter vam po potrebi nudimo primerno pomoč za miren prehod v novo poglavje delovanja podružnice Ljubljana. V kolikor ste pripravljeni sodelovati nas čim prej o tem obvestite na naslov drustvo@drustvo-celiakija.si oziroma vzpostavite kontakt z nami na naših naslednjih srečanjih.

Andrej Košmrlj