Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Pomoč socialno šibkim bolnikom

Od ustanovitve Slovenskega društva za celiakijo posvečamo posebno skrb socialno šibkim bolnikom. V društvu smo mnenja, da bi vsak bolnik s celiakijo potreboval pomoč, že zaradi živil brez glutena, ki so še vedno zelo draga. Svoje je naredila tudi finančna in gospodarska kriza.

Zaradi omejenih oz. zniževanja že odobrenih sredstev, s katerimi se spopada tudi društvo, posvečamo največjo pozornost prav tistim z najnižjimi dohodki. Osnovo za pridobitev statusa socialno šibkega člana je 66 % minimalne neto plače v Sloveniji na družinskega člana, to je 400 € na mesec. Pomoč socialno šibkim je povsem odvisna od razpoložljivih sredstev društva za ta namen, ki jih pridobimo od javnih financerjev.

Socialno ogroženi bolniki vsako leto prejmejo humanitarni paket z brezglutensko hrano. Vsako leto se trudimo, da pošljemo pakete 2-3x letno. Še vedno so člani s statusom socialno šibkega člana oproščeni plačila članarine ter prejemajo vsa vabila za dogodke na lokalni in državni ravni, kjer so oproščeni delno ali v celoti plačila udeležbe na teh dogodkih. Prav tako brezplačno prejmejo glasilo Celiakija.

Vsi, ki imate dohodke nižje od 66 % minimalne neto plače v Sloveniji (trenutno je to 400,00 €), lahko pošljete v mesecu oktobru „Vlogo za ugotovitev socialno šibkega člana“ z vsemi zahtevanimi prilogami na sedež društva. O statusu odloča posebna komisija v novembru. V kolikor imate vprašanja povezana s podelitvijo statusa SŠČ nas kontaktirajte na drustvo@drustvo-celiakija.si .ali nas pokličite na 02 300 63 50.

Janja Košuta Špegel predsednica Komisije SŠČ