Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Razpis za predsednika/predsednico Slovenskega društva za celiakijo

Prostovoljstvo je vrednota, ki v družbi postaja vedno bolj pomembna, cenjena in potrebna. Poleg ostalih družbeno odgovornih in soodvisnih vrlin, ki počasi a vztrajno dosegajo vrh lestvice vrednot, je prav prostovoljstvo tisto, ki obsega najširši spekter aktivnosti in možnosti.

Slovensko društvo za celiakijo, ki že od same ustanovitve leta 1988 dalje stoji na delu prostovoljcev, je skozi svoj obstoj botrovalo zamenjavam vodstva in aktivnih članov, ki so, prav vsak od njih, pomembno prispevali k oblikovanju društva in doseganju takšnih in drugačnih ciljev. Dandanes se lahko pohvalimo s številnimi aktivnostmi, ki jih ponujamo za svoje člane, vse od najmlajših pa do najstarejših, aktivnostmi, ki jih izvajamo v spodbudo odločevalcem, politiki in oblikovalcem javnega mnenja in mednarodnim sodelovanjem itn. Vse to je posledica dobrega sodelovanja, medsebojne odvisnosti in stremljenja k istemu cilju, vseh tistih, ki so tako ali drugače aktivno sodelovali pri dejavnostih društva. Verjamemo, da je med nami veliko članov in drugih zainteresiranih, ki bi želeli v društvu določene spremembe, napredek, aktivnosti, ki jih društvo še ne izvaja. Slovensko društvo za celiakijo ponuja možnost vsem, ki bi si želeli sodelovati, napredovati, soustvarjati in uresničevati svoje ideje in želje v povezavi z društvom, da izkoristijo priložnost in se prijavijo na razpis.

Če ste mnenja, da bi to vlogo lahko prevzeli vi in imate poleg tega močno željo, da bi prispevali pomoči potrebnim bolnikom s celiakijo, da bi jim izboljšali kvaliteto in prehranske navade ter ozaveščali splošno javnost o celiakiji, vas vabimo, da se prijavite na

razpis za predsednika/predsednico Slovenskega društva za celiakijo za štiriletno obdobje

Javni razpis omogoča vsem polnoletnim članom/članicam Slovenskega društva za celiakijo, da izrazijo svojo željo po aktivnem delovanju v društvu.

Od kandidatov pričakujemo:

  • članstvo v Slovenskemu društvu za celiakijo
  • pripravljenost za delo v timu

Zaželjene so:

  • izkušnje na področju dela s finančno in poslovno dokumentacijo
  • izkušnje na področju vodenja
  • znanje vsaj enega tujega jezika

Ustrezne kandidate vabimo, da se prijavite na razpis.

Prijavi je potrebno priložiti:

  • življenjepis
  • motivacijsko pismo oziroma pojasnilo zakaj se prijavljate na razpis ter
  • program dela.

Prijavo je potrebno poslati na Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis za predsednika/predsednico Slovenskega društva za celiakijo«

Upoštevali bomo prijave, ki bodo na sedež društva prispele do 15.3.2024, do 12. ure.