Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Pravice

Kot bolnik s celiakijo imate določene pravice. Preverite katere.

Dodatna olajšava pri dohodninski napovedi

– posebna olajšava za vzdrževanega družinskega člana. Oznaka je a5

– Posebna olajšava za vzdrževane otroke za leto 2014 znaša:

 Letna olajšava v eurih  Mesečna olajšava v eurih
Za prvega vzdrževanega otroka2.436,92203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo  8.830,00735,83
Za drugega vzdrževanega otroka2.649,24220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka4.418,54368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka6.187,85515,65
Za petega vzdrževanega otroka7.957,14663,09

vir: DURS

– Možen je tudi ugovor na že izdano odločbo, če to ni bilo upoštevano oziroma prej napisano (ob vložitvi).

Dodatek za nego otroka.

Podrobno razlago za dodatek za nego otroka, do katerega je otrok s celiakijo upravičen (oz. njegovi starši) si lahko preberete na tej povezavi.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila

Dokler imate od CSD sklep o dodatku za nego otroka ste upravičeni tudi do oprostitve oz. do povračila plačila letne dajatve za vozila. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

Obrazec za oprostitev plačila letne dajatve za vozila je dostopen tukaj.

Kot dokazilo je v večini primerov dovolj odločba CSD o dodatku za nego otroka. Včasih se zahteva tudi zdravniški izvid na podlagi katerega je bila izdana odločba CSD.

Status študenta s posebnimi potrebami

Pravice urejate z vsako univerzo posebej. Študenti lahko imajo prednosti pri obravnavi za študentski dom ter dodatne ugodnosti na vsako unverzo posebaj, saj je status v domeni univerze. 

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Več o dodatku za štipendiste in obrazec prejmete na tem naslovu.

Izvleček iz zakona: 

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov mesečno pripada štipendistu, ki:

– mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke …