Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

LQ-Celiac

O projektu

LQ – CELIAC je projekt s področja preventivnega zdravstvenega varstva, katerega namen je opozoriti širšo javnost na problem bolnikov s celiakijo.

Partnerji projekta so Mestna občina Maribor (vodilni partner), Univerzitetni klinični center MariborSlovensko društvo za celiakijoŽupanijska bolnišnica Markusovszky iz Szombathelija in Društvo za celiakijo Železne županije iz Szombathelija. Projekt v vrednosti 627.000 EUR je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj.

V okviru projekta smo partnerji v času od 2011 – 2014 izvedli številne aktivnosti, s katerimi smo odkrivali in registrirali nove bolnike celiakijo, povečali ozaveščenost širše in strokovne javnosti o bolezni, predvsem pa skušali izboljšati življenje bolnikov s celiakijo na obmejnem področju severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske.

Nove bolnike s celiakijo smo odkrivali med večjo populacijo šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov, ki omogočajo sorazmerno zanesljivo dokazovanje protiteles, značilnih za celiakijo v kapljici krvi. Novo odkriti bolniki so imeli zaradi zgodnje postavitve diagnoze in pravočasnega ustreznega zdravljenja bistveno manjšo verjetnost za razvoj resnih zapletov bolezni.

Poznavanje bolezni in značilnosti brezglutenske diete je za bolnike s celiakijo ključnega pomena, zato je bilo v preteklih 3 letih projekta organizirano večje število bilateralnih delavnic za bolnike, dietetike, kuharje, vodje zdravilišč, restavracij in hotelov. Osredotočili smo se tako na zdravstveno kot na socialno problematiko bolezni in izmenjavo dobrih praks iz obeh regij, kar je pripomoglo h krepitvi regionalnega razvoja na področju zdravstva, povečala pa se je tudi mobilnost bolnikov, ki so spoznali možnosti čezmejne zdravstvene oskrbe.

Pod vodstvom izkušenih članov društev za celiakijo iz obeh regij so bili organizirani tabori bolnikov vseh generacij ter enodnevna srečanja, na katerih so celiakaši lahko izmenjali svoje izkušnje. Pripravili smo različne publikacije za širšo in strokovno javnost ter izvedli testiranje prehrambenih izdelkov na vsebnost glutena.

Izdali smo tudi dvojezično kuharsko knjigo, v kateri so zbrani in predstavljeni recepti za brezglutenske jedi.

Partnerji projekta

Okusi brez glutena – izdali smo novo kuharico brez glutena

Prelistajte jo

LQ-Celiac aktivnosti

Več prispevkov